June 13, 2024

Vokkuta News

kannada news portal

ಯುರೋಪಿಯನ್ ದ್ವಂದತೆ : ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಗೆ ಖಾಲಿ ಪದಗಳು,ಇಸ್ರೇಲ್ ಗೆ ಆಯುಧ

ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತಿವೆ. 53 ವರ್ಷಗಳ ಇಸ್ರೇಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ದುರಂತ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಯುಎಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೂ, ಇಯು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಗೌರವದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಣಹಿಸಲಾದ ಸಂಧಾನದ ಇತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಬಿರುಕು ಕಾಣಿಸಿದರೂ, ಫಲಿತಾಂಶವು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರು, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಸಮ-ಕೈ ಯುರೋಪಿನ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಭಾಗಶಃ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಟಿನಿಯನ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿಯೇ. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ನಿಂದ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಟಿನಿಯನ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಹಮೂದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ತನ್ನ ಏಕೈಕ ಸಂರಕ್ಷಕನಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ರಮ್ಜಿ ಬರೌಂದ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.