June 13, 2024

Vokkuta News

kannada news portal

ವಿಶ್ವ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಭಾರತ-ಸೌದಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ: ರಾಜಕುಮಾರ ಸಲ್ಮಾನ್‌ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ.

ಭಾರತಕ್ಕೆ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ತನ್ನ ನಿಕಟ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರರ ಪೈಕಿ ಒಂದಾಗಿದೆ"

ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ರಾಜಕುಮಾರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲ್ ಸೌದ್ ಅವರ ಇಂದಿನ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ಆರ್ಥಿಕತೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಹಕಾರವು ಪ್ರಧಾನ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು.

ದೆಹಲಿಯ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಉಭಯ ನಾಯಕರು 2019 ರಲ್ಲಿ ರಿಯಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಂಡಳಿಯ ಮೊದಲ ನಾಯಕರ ಸಭೆಯ ಸಹ-ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

“ಭಾರತಕ್ಕೆ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ತನ್ನ ನಿಕಟ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರರ ಪೈಕಿ ಒಂದಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು. “ಸ್ಥಿರತೆ, ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ-ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.

“ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ನಿಕಟ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ನಾವು ಹಲವಾರು ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು

ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನ ಎರಡು ಮಂತ್ರಿ ಸಮಿತಿಗಳಾದ ರಾಜಕೀಯ, ಭದ್ರತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಹಕಾರ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಸಹಕಾರ ಸಮಿತಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದರು. ರಾಜಕೀಯ, ಭದ್ರತೆ, ರಕ್ಷಣೆ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಜನರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವರು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಆಸಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಜಿ 20 ರ ಶೃಂಗ ಸಭೆಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಜಕುಮಾರ ಸಲ್ಮಾನ್ ಶೃಂಗ ಸಭೆ ನಡೆದಂಡ ನಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು.