June 13, 2024

Vokkuta News

kannada news portal

ರಾಮ ಲಲ್ಲಾ ವಿಗ್ರಹದ ಪ್ರಥಮ ಚಿತ್ರ ಅನಾವರಣ. ನಿಂತಿರುವ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷದ ಬಾಲರಾಮ.

ಲಕ್ನೋ , ಅಯೋಧ್ಯಾ: ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಲೈವ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳು: ಹಳದಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವ ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಹೊಸ ವಿಗ್ರಹದ ಮೊದಲ ನೋಟವು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. 51 ಇಂಚಿನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಕಲಾವಿದ ಅರುಣ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಕೆತ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಗುರುವಾರದಂದು, ಜನವರಿ 22 ರಂದು ಮಹಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಸಮಾರಂಭದ ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಹೊಸ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಇರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ವಿಗ್ರಹದ ಮೊದಲ ಫೋಟೋ — ದೇವತೆಯನ್ನು ಐದು ವರ್ಷ ಎಂದು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ- ನಿಂತಿರುವ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಬಲರಾಮ.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಜನವರಿ 22 ರ ‘ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ’ ಅಥವಾ ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಮರುದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೆರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ‘ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ’ ಎಂದರೆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ದೈವಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ತುಂಬುವುದು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.